20. 08. 2019 

 

Regionální historie a místopis

Třicet let se věnuje publikování článků a studií místopisu a regionální historie Kadaňska a Doupovska, zvláště oblasti Radonicka, Pětipeska a Mašťovska. Vycházely v různých periodikách (severočeský Průboj, CV Týden, Kadaňské noviny, Zemědělské noviny, Památky - příroda - život ad.)

"800 let Mašťova", monografie vyšla v roce 1989 péčí Místního národního výboru v Mašťově, resumé německy a rusky, 18 stran, 24 barevných fotografií


"Radonicko kulturní a historické - průvodce po památkách a historii osmi století", vydal autor ve spolupráci s Klubem přátel historických památek Radonice - Vintířov v roce 1992, 28 stran, 15 černobílých obrazů a dokumentů


"Návraty ke krajům mládí - portrét opomíjeného badatele Bedřicha Bernaua", monografie vyšla v roce 1994 péčí Klubu přátel historických památek Radonice - Vintířov a Okresní knihovny Chomutov (s podporou grantu Ministerstva kultury ČR), resumé německy, 128 stran, obrazová a dokumentační příloha


"Radonice, Mašťov a okolí" (historie obcí Radonice, Vintířov, Miřetice, Radechov, Kojetín, Háj, Žďov, Kadaňský Rohozec, Mašťov, Dobřenec, zaniklé osady Vlkaň, Vojnín, Konice, Emanuelův Dvůr), vydalo Okresní muzeum Chomutov v roce 2001, 96 stran, 38 barevných a 74 černobílých forografií


"Libědice a Čejkovice" vydalo Okresní muzeum Chomutov v roce 2001, 43 stran, 23 barevných a 21 černobílých fotografií


K tisku je připravena monografie "Pětipsy, Vidolice a Račetice", kterou by mělo Okresní muzeum Chomutov vydat v roce 2002.