20. 08. 2019 

 

Klub přátel historických památek

Klub přátel historických památek Radonice - Vintířov,
občanské sdružení, 431 55 Radonice u Kadaně, IČO 47792019

Klub přátel historických památek Radonice - Vintířov byl založen v únoru 1991. Jeho cílem je poznávat, zachraňovat a vracet do života kulturně-historické památky našeho regionu, pečovat o odkaz významných osobností a přispívat kulturně společenskému životu.
Za deset let činnosti se podařilo obnovit několik drobných sakrálních staveb: kapličky u Radechova, Hájů, Radonic, Vintířova, Miřetic a Vintířovského vrchu, boží muka u Miřetic, kříž u Mašťova a zahořanské cesty, tři kříže na vrchu Kolina, pietní místo bývalého hřbitova v Radechově ad. Za nejvýznamnější považujeme nález a záchranu vzácného renesančního oltáře Raeberů z Brusů z roku 1589. O tom přinesla Česká televize reportáž v pořadu Lapidárium, oltář byl péčí Okresního úřadu Chomutov a Památkového ústavu Ústí nad Labem restaurován a nyní je vystaven v Okresním muzeu Chomutov. Klub obnovil tradici vintířovských poutí, pořádá sázení stromů, přednášky a besedy k regionální historii, účastní se historických seminářů a zahájil tradici letního turistického putování Krajem Bedřicha Bernaua.

klikněte pro zvětšení Celá činnost Klubu směřuje k hlavnímu zájmu: pomoci zachránit a obnovit poutní kapli na Vintířovském vrchu, která má počátky již v roce 1685. V roce 1727 byla přestavěna v barokním slohu. Po požáru znovu vystavěna v roce 1830. V naší době zůstala bez střechy, bez věže, oken a dveří, napospas vandalům a rozmarům počasí. 

V hodině dvanácté se začalo po roce 1989 s její záchranou.  Za přispění státu, obce a peněžních darů občanů od nás a bývalýchklikněte pro zvětšení krajanů z Německa se podařilo v roce 1997 obnovit střechu.

klikněte pro zvětšení V závěru roku 2000 byla zahájena práce na obnově věže. Finančně opět přispívá stát, obec, Klub a pan Thurn-Taxis, majitel vintířovských zámků. Věž by měla být hotova v dubnu 2001.  Pak bude následovat třetí etapa: obnova oken, dveří a interiéru. Vznikne zde prostor pro kulturní, společenské i církevní akce. Zároveň bude kaple sloužit jako lapidárium fragmentů sochařských a kamenických památek z oblasti Radonicka a zrušených obcí přilehlého Doupovska - a jako příležitostná výstavní síň.

klikněte pro zvětšení Pro dovršení několikaletého díla obnovy zpracoval Klub dva projekty. První projekt na přímou podporu investiční akce "Obnova poutní kaple Vintířov" podal v srpnu 2000 do konkursu Fordovy nadace a získal ocenění mezi 8 vybranými projekty ze 137 z celé České a Slovenské republiky. Druhý projekt v klikněte pro zvětšení rámci Programu Phare CBC "Plenér Vintířov 2001" byl podán v září a byl rovněž přijat a schválen.

Díky dotacím z obou projektů lze uskutečnit náročnou akci v létě roku 2001. Jejím cílem je oživit krajinu díly současných autorů. Dát vzniknout nové tradici setkávání umělců z obou stran hranice, navazování kontaktů a spolupráce. Budovat nový obsah barokní poutní kaple, který by oslovil širokou veřejnost.


Projekt Phare CBC: Plenér Vintířov 2001

klikněte pro zvětšení

klikněte pro zvětšení

klikněte pro zvětšení

klikněte pro zvětšení

Plenér Vintířov 2001 - Mezinárodní sochařské sympozium - probíhalo od 25. 6. do 8. 7. 2001 v zámeckém parku Vintířov u Kadaně.
Sympozia se zúčastnilo deset českých a německých výtvarníků z euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Sochařská díla budou umístěna do volné krajiny v okolí Radonic a Vintířova, v budoucí galerii - lapidáriu v poutní kapli Panny Marie Pomocné na Vintířovském vrchu. Výtěžek z případného prodeje bude věnován na dokončení obnovy kaple.

klikněte pro zvětšení

klikněte pro zvětšeníKlub der Freunde historischer Denkmäler Radonice - Vintířov,
Bürgervereinigung, CZ - 431 55 Radonice u Kadaně, IČO 47792019

Der Klub (Klub přátel historických památek KPHP) wurde im Jahre 1991 gegründet. Sein Ziel ist es kultur-historische Denkmäler kennen zu lernen, sie zu retten und sie in die Region wieder einzureihen, das Vermächtnis bedeutender Persönlichkeiten zu erhalten und zum kultur-gesellschaftlichen Leben beizutragen. Es gelang in den 10 Jahren des Bestehens der Vereinigung einige kleinere sakrale Bauten zu erneuern. Bedeutend war die Rettung eines wertvollen Renaissance - Altars, der nach seiner Restaurierung im Museum in Chomutov / Komotau ausgestellt ist.
Das gegenwärtige Hauptziel der Vereinigung ist es dazu beizutragen, daß die Walfahrtskapelle am Winteritzer Berg gerettet wird, deren Erbauung ins Jahr 1685 fällt. Schon 1727 wurde sie im barocken Stil umgebaut und nach einem Brand 1830 neu erbaut. Seit näherer Vergangenheit war sie ohne Dach, Fenster und Türen, dem Vandalismus ausgeliefert und 1989 begannen die Arbeiten zur Erhaltung des Bauwerkes. Unter finanzieller Zuwendung des Staates, der Gemeinde, und Geschenken von Bürgern aus der Region aber auch von Landsleuten aus Deutschland gelang es 1997 das Dach zu erneuern.
Im Jahre 2000 wurden die Arbeiten für die Erneuerung des Turmes begonnen. Wiederum steuerten der Staat, die Gemeinde und der Klub finanziell dazu bei, sowie auch Herr Thurn- Taxis; der Eigentümer des Schlosses Winteritz .Die Arbeiten am Turm sollen heuer beendet werden..Es entsteht hier ein Raum für kulturelle, gesellschaftliche und kirchliche Veranstaltungen.Außerdem wird die Kapelle als Lapidarium von Fragmenten von bildhauerischen und Steinmetzarbeiten aus untergegangenen Orten des Duppauer Landes dienen.
Unter anderem wurden für das Jahr 2001 2 Projekte erarbeitet und gebilligt von denen das

Projekt Plenér Vintířov 2001

SEZNAM ÚČASTNÍKŮ MEZINÁRODNÍHO SOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA PLENÉR VINTÍŘOV 2001

  1. Ulrich Eissner, Dresden, SRN
  2. Volker Beier, Chemnitz, SRN
  3. Herbert Kisza, Kadaň, okres Chomutov, ČR
  4. František Vlček, Kadaň, okres Chomutov, ČR
  5. Radek Bláha, Kadaň, okres Chomutov, ČR
  6. Jitka Kůsová, Klášterec nad Ohří - Útočiště, okres Chomutov, ČR
  7. Roman Křelina, Jirkov, okres Chomutov, ČR
  8. Miroslav Doležel, Jirkov, okres Chomutov, ČR
  9. Šárka Bečvářová, Jirkov, okres Chomutov, ČR
  10. Vladimír Valeš, Radonice - Kojetín, okres Chomutov, ČR

SOCHY

František Vlček: Hlava sv. Šebestiána
(pískovec, 2001)

Jitka Kůsová: Torzo muže
(pískovec, 2001)

Herbert Kisza: Vítr
(pískovec, 2001)

Miroslav Doležel: Torzo ženy
(pískovec, 2001)

Vladimír Valeš: Matka Země
(pískovec, 2001)

Roman Křelina: Vintířovská madona
(pískovec, 2001)

Ulrich Eissner: Smíření
(pískovec, 2001)

Volker Beier: Muž s bolestí
(pískovec, 2001)

Radek Bláha: Láska
(pískovec, 2001)

Šárka Bečvářová: Dívka s křížem
(pískovec, 2001)

Projekt Phare CBC: Plenér Vintířov 2002