20. 09. 2019 

 

Curiculum vitae

Narodil se 8. 4. 1941 v Lounech, dětská léta prožil v Pochvalově na rozhraní Rakovnicka a Lounska. Studoval na pedagogické škole v Brandýse nad Labem, výtvarný obor na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát (Ph.D.) získal na UK za disertační práci "Sen o simplifikaci - procesy diferenciace a integrace v proměnách moderního umění a výtvarné výchovy." Od šedesátých let se vedle pedagogické práce věnuje rovněž výtvarné tvorbě. Vystavoval samostatně i se skupinami v řadě míst doma i v zahraničí. Zabýval se rovněž divadelní tvorbou jako autor her pro děti, režisér a scénograf. Publikoval řadu článků, studií a pět knížek z regionální historie. Spolupracoval s ČT na televizních scénářích (Poledník, Lapidárium). Od roku 1980 je členem volného sdružení kadaňských výtvarníků, s nímž pravidelně vystavuje. Spoluzakládal v roce 1991 občanské sdružení Klub přátel historických památek Radonice - Vintířov, který se zabývá obnovou drobných sakrálních staveb (božích muk, kapliček, křížů) na Radonicku a shání prostředky na obnovu poutní kaple P. Marie Pomocné na Vintířovském vrchu. Pravidelně přispívá do vlastivědného čtvrtletníku Chomutovska Památky - příroda - život. Je členem redakčního kruhu časopisu Výtvarná výchova, který vydává PedF UK Praha, rediguje bulletin Atrium Střediska knihovnických a kulturních služeb Chomutov. V povolání pedagoga si vyzkoušel práci učitele, ředitele školy, školního inspektora. V letech 1995 - 98 pracoval jako náměstek a ústřední školní inspektor ČR. Od roku 2000 je ředitelem Střediska knihovnických a kulturních služeb v Chomutově. Žije v Kojetíně na Kadaňsku.